Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Juwelier Marleen Peters geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. De informatie op deze site kan op ieder door juwelier Marleen Peters gewenst moment worden gewijzigd. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met juwelier Marleen Peters.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van juwelier Marleen Peters worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, zoekagenten, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Gebruik website/schade
Juwelier Marleen Peters is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.

Persoonlijke gegevens
Als u een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft juwelier Marleen Peters enkele gegevens nodig, zoals uw naam en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u als accounthouder op de hoogte te houden van interessante informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van de site. Wij doen dit alleen als u aangeeft dat u dit op prijs stelt.

Cookies
Juwelier Marleen Peters maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een bepaalde bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Juwelier Marleen Peters geen cookies ontvangt.

Juwelier Marleen Peters behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of bel op 0570-769135